Αθηναίου Ελένη, Καραγιαννάκης Γιάννης, και Γαλανάκη Ευαγγελία. ‘Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος 28, 2020): 53–76. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 3, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3105.