Αθανασίου Αικατερίνη. ‘Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 8 (Μάρτιος 3, 2020): 8–20. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 19, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2650.