Μπαλατσού Αλεξία. ‘Δυσλεξία και Σχέσεις Οικογένειας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 899–905. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 19, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/196.