ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ. ‘Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος 6, 2019): 421–453. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 7, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1741.