Γαλίτης Παντελής. ‘Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2014, no. 1 (Μάιος 6, 2016): 64–78. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 7, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/174.