ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ‘Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος 6, 2019): 1149–1163. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 14, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1720.