ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ ΜΑΡΙΑ, και ΠΑΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ. ‘Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος 6, 2019): 209–226. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1716.