Μανδέλλου Μαρία Λουίζα, Μαργίδου Σοφία, και Γκουντή Παναγιώτα. ‘Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 789–797. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/153.