ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε. ‘«Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές»’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, τχ. 1, Μάιος 2022, σσ. 65-73, doi:10.12681/edusc.4535.