ΓΑΚΗΣ Κ., ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ., ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ., και ΠΙΤΤΑΡΑ Σ. ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, τχ. 1, Μάιος 2022, σσ. 37-45, doi:10.12681/edusc.4532.