Χάλιου Ε., Παπαδάτου - Παστού Μ., και Βλάχος Φ. ‘Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1521-6, doi:10.12681/edusc.387.