Σμαροπούλου Χ. ‘Δημιουργώντας διαπολιτισμικά’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1323-32, doi:10.12681/edusc.376.