Τσιμπιδάκη Α. ‘Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1448-57, doi:10.12681/edusc.369.