Σακελλαράκη Κ., και Καπράνος Σ. ‘Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι»’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1192-6, doi:10.12681/edusc.358.