Παστου-Παπαδάτου Μ., Ανδρεάδης Ν., Γκατζώνης Σ.-Σ., Ατζαμπού Μ., και Ντούσκου Μ. ‘Μελέτη με τη χρήση Λειτουργικής Τομογραφίας Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) του νευρωνικού υποβάθρου της Αυτοβιογραφικής Μνήμης μετά από υπαγωγή σε αρνητική διάθεση’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1079-90, doi:10.12681/edusc.340.