Λαδόπουλος Ε. ‘H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 9, Ιούλιος 2020, σελ. 416-2, doi:10.12681/edusc.3144.