Καντεμνίδη Ε., Καραγιαννάκης Γ., και Γαλανάκη Ε. ‘Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 9, Ιούλιος 2020, σσ. 211-24, doi:10.12681/edusc.3119.