Μπαλατσού Α. ‘Δυσλεξία και Σχέσεις Οικογένειας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 899-05, doi:10.12681/edusc.196.