ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΤΣΑΤΗΡΗ Μ., και ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. ‘Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, Μάρτιος 2019, σσ. 1328-49, doi:10.12681/edusc.1745.