ΠΑΡΟΥΣΗ Α. Σ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., και ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ‘Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, Μάρτιος 2019, σσ. 1063-79, doi:10.12681/edusc.1709.