Μανδέλλου Μ. Λ., Μαργίδου Σ., και Γκουντή Π. ‘Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 789-97, doi:10.12681/edusc.153.