[1]
ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε., ‘«Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές»’, edusc, τ. 1, τχ. 1, σσ. 65–73, Μαΐου 2022.