[1]
ΓΑΚΗΣ Κ., ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ., ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ., και ΠΙΤΤΑΡΑ Σ., ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο’, edusc, τ. 1, τχ. 1, σσ. 37–45, Μαΐου 2022.