[1]
Χάλιου Ε., Παπαδάτου - Παστού Μ., και Βλάχος Φ., ‘Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1521–1526, Μαΐου 2016.