[1]
Χαιροπούλου Χ. και Γιαννέλη Π., ‘Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1507–1520, Μαΐου 2016.