[1]
Τσιμπιδάκη Α., ‘Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1448–1457, Μαΐου 2016.