[1]
Σακελλαράκη Κ. και Καπράνος Σ., ‘Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι»’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1192–1196, Μαΐου 2016.