[1]
Παπανικολάου Γ. και Ταβανλή Χ.-μ., ‘Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1116–1130, Μαΐου 2016.