[1]
Λαδόπουλος Ε., ‘H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες’, edusc, τ. 9, σελ. 416–426, Ιουλίου 2020.