[1]
Καντεμνίδη Ε., Καραγιαννάκης Γ., και Γαλανάκη Ε., ‘Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση’, edusc, τ. 9, σσ. 211–224, Ιουλίου 2020.