[1]
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΤΣΑΤΗΡΗ Μ., και ΚΟΥΜΖΗΣ Ι., ‘Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών’, edusc, τ. 1, σσ. 1328–1349, Μαρτίου 2019.