[1]
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι., και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε., ‘Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία’, edusc, τ. 1, σσ. 421–453, Μαρτίου 2019.