[1]
ΠΑΡΟΥΣΗ Α. Σ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., και ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ., ‘Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους’, edusc, τ. 1, σσ. 1063–1079, Μαρτίου 2019.