[1]
Μανδέλλου Μ. Λ., Μαργίδου Σ., και Γκουντή Π., ‘Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 789–797, Μαΐου 2016.