ΓΑΚΗΣ Κ., ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ., ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ. και ΠΙΤΤΑΡΑ Σ. (2022) ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), σσ. 37–45. doi: 10.12681/edusc.4532.