Χάλιου Ε., Παπαδάτου - Παστού Μ. και Βλάχος Φ. (2016) ‘Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1521–1526. doi: 10.12681/edusc.387.