Χαιροπούλου Χ. και Γιαννέλη Π. (2016) ‘Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1507–1520. doi: 10.12681/edusc.384.