Σμαροπούλου Χ. (2016) ‘Δημιουργώντας διαπολιτισμικά’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1323–1332. doi: 10.12681/edusc.376.