Τσιμπιδάκη Α. (2016) ‘Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1448–1457. doi: 10.12681/edusc.369.