Τσάκος Ε. και Αθανασοπούλου Ά. (2016) ‘Τι κάνει ένα μάθημα ’βαρετό’; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1421–1437. doi: 10.12681/edusc.363.