Σακελλαράκη Κ. και Καπράνος Σ. (2016) ‘Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι»’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 1192–1196. doi: 10.12681/edusc.358.