Λαδόπουλος Ε. (2020) ‘H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, σελ. 416–426. doi: 10.12681/edusc.3144.