Καντεμνίδη Ε., Καραγιαννάκης Γ. και Γαλανάκη Ε. (2020) ‘Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, σσ. 211–224. doi: 10.12681/edusc.3119.