ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΤΣΑΤΗΡΗ Μ. και ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. (2019) ‘Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, σσ. 1328–1349. doi: 10.12681/edusc.1745.