ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι. και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. (2019) ‘Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, σσ. 421–453. doi: 10.12681/edusc.1741.