ΠΑΡΟΥΣΗ Α. Σ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ. και ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. (2019) ‘Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, σσ. 1063–1079. doi: 10.12681/edusc.1709.