Μανδέλλου Μ. Λ., Μαργίδου Σ. και Γκουντή Π. (2016) ‘Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), σελ. 789–797. doi: 10.12681/edusc.153.