Παπαδάτος Γιάννης. 2022. ‘3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (1):1-142. https://doi.org/10.12681/edusc.4544.