ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 2022. ‘«Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές»’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (1):65-73. https://doi.org/10.12681/edusc.4535.