ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, και ΠΙΤΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ. 2022. ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (1):37-45. https://doi.org/10.12681/edusc.4532.